Medische verklaring

Medische verklaring

De KNMG vindt het belangrijk dat de behandelend arts zich kan concentreren op uw behandeling en een goede vertrouwensrelatie met u kan opbouwen. Uw arts moet dan niet in allerlei belangenconflicten raken. Om dit te voorkomen moet er een scherpe grens zijn tussen de behandeling en het beoordelen of u voor bepaalde voorzieningen in aanmerking kunt komen. Op deze manier staat niets u in de weg om uw arts alle informatie te geven die noodzakelijk is voor uw behandeling. Daarnaast is uw behandelend arts vaak niet op de hoogte van de criteria die worden gehanteerd voor het al dan niet toewijzen van bepaalde voorzieningen. Daardoor is het vaak niet mogelijk om een goed oordeel te geven.

Het is ook in uw belang dat de arts die de geneeskundige verklaring afgeeft goed weet welke punten wel en niet van belang zijn bij de beoordeling. Indien u een medische verklaring nodig hebt kunt u een consult aanvragen bij een onafhankelijke arts. Uw eigen huisarts zal nooit een verklaring afgeven. U kunt wel een overzicht ontvangen van feitelijke informatie , zoals die geregistreerd is tijdens uw consult bij de huisarts en informatie die verkregen is na onderzoek (bijvoorbeeld bloeduitslagen of een röntgenfoto). De huisarts verbindt geen conclusie aan de uitslagen.

Voor meer informatie: https://www.knmg.nl/advies-richtlijnen/artseninfolijn/weigeringsbriefje.htm