Duikkeuring

Sportduiken of scuba diving is een sport met risico’s. Om verantwoord met deze risico’s om te gaan, moeten sportduikers regelmatig een sportduikkeuring ondergaan.

Tijdens de sportduikkeuring wordt u onderzocht op eventuele gezondheidsrisico’s en lichamelijke afwijkingen. Om deze in beeld te kunnen brengen, doet de keuringsarts een lichamelijk onderzoek. Ook wordt uw bloeddruk gemeten, uw lengte en gewicht gemeten, uw urine onderzocht, uw longfunctie getest (spirometrie) en uw oren en ogen gecontroleerd. Op indicatie kan aanvullend onderzoek noodzakelijk zijn zoals een longfoto, CT-scan, ECG, inspanningstest en/of bloedonderzoek.
Na de duikkeuring krijgt u een bewijs van keuring getekend in uw logboek en/of een aparte medische verklaring. Geadviseerd wordt om elke drie jaar opnieuw een keuring te laten uitvoeren.
U kunt voor zowel initiële- als herhalingskeuringen bij ons terecht.

Voor PADI en NOB is een duikkeuring verplicht. Een goedkeuringsbewijs van een sportarts is overal in de wereld geldig. De NOB stelt als regel dat de keuringstermijn 3 jaar bedraagt, na het 50e jaar 1 jaar.  
Internationale organisaties stellen variabele verplichtingen, van 1 tot 5 jaar. Meer over de duikkeuring vindt u op www.duikgeneeskunde.nl

Voor het verrichten van een duikkeuring kunt u terecht bij huisarts Verboon. Dhr. Verboon is SCAS-gecertificeerde sportduikarts, en de duikkeuring wordt conform de eisen van de NVD (Nederlandse Vereniging voor Duikgeneeskunde) uitgevoerd.

U dient hiervoor een afspraak te maken met één van de assistentes. Een duikkeuring neemt een half uur in beslag.

Wilt u nadat uw afspraak is gemaakt, en voorafgaand aan de keuring het online duikkeuringsformulier invullen?

Voor het uitvoeren van een duikkeuring wordt een bedrag van €75,– in rekening gebracht.