Klachten en complimenten

Klachten en complimenten

Hebt u klachten of complimenten?

Wanneer u tevreden of ontevreden bent over de gang van zaken in de praktijk, horen wij dit graag van u. Wij komen dan namelijk te weten wat we goed doen óf krijgen de kans onze zorg te verbeteren. Geef uw compliment rechtstreeks aan de mensen over wie u tevreden bent.

Dat geldt ook voor klachten: bespreek deze eerst met de direct betrokkene. Het kan tenslotte altijd gebeuren dat u niet tevreden bent over onze dienstverlening. Indien dat zo is horen wij dat graag. Alleen zo kunnen wij proberen de dienstverlening nog verder op de wensen van de patienten af te stemmen. U kunt altijd een afspraak maken om daarin uw klacht naar voren te brengen. U kunt het ook in de vorm van een brief doen. Wij zullen dan snel op uw klacht reageren.

Is dit lastig voor u of komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris van de Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijszorg (SKGE). De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. Deze kan proberen de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk.U kunt het klachtenformulier gebruiken op de website van SKGE. De klachtenfunctionaris is eventueel te bereiken op telefoonnummer 088 0229190.

Als u er met uw huisarts en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit een voorzitter (jurist) en uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris die ook jurist is. Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend. Meer informatie kunt u in de folder vinden in de wachtkamer en op www.skge.nl.