No show tarief

No show tarief

Om de zorg in de huisartsenpraktijk te optimaliseren zijn bij onze praktijk drie praktijkondersteuners werkzaam. De praktijkondersteuners somatiek besteden veel aandacht aan de controles van diabetes, longziekten en hart-vaatziekten en zijn gespecialiseerd in ouderenzorg. De praktijkondersteuner GGZ voert gesprekken ter psychische ondersteuning.

Om het aantal niet nagekomen afspraken terug te dringen hanteren wij volgens de vastgestelde richtlijnen van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) het wegblijftarief voor patiënten die zonder melding niet verschijnen op een afspraak.

Wanneer u niet uiterlijk 24 uur van te voren de afspraak afzegt, zijn wij genoodzaakt kosten in rekening te brengen. U ontvangt dan een rekening van de huisarts. De kosten worden bij uzelf in rekening gebracht en zullen niet vergoed worden door uw ziektekostenverzekeraar. De hoogte van de kosten bedraagt voor een consult van 10 minuten €13,00. Voor een consult van 20 minuten of langer is het wegblijftarief €33,00.

Hebt u een afspraak en kunt u niet komen? Meld dit dan uiterlijk 24 uur van tevoren (maandag t/m vrijdag) bij de assistente. Wanneer u een afspraak hebt op maandag kunt u dat uiterlijk de zaterdag ervoor via de mail afzeggen.

Het kan natuurlijk zijn dat er een bijzondere reden is, dat u niet op de afgesproken datum en tijdstip bent verschenen en de afspraak niet of te laat hebt afgezegd. U kunt ons hierover informeren, bij voorkeur per email.