Wijziging financiering preventiezorg hart- en vaatziekten

Bent u bij de huisarts of POH (praktijkverpleegkundige) onder behandeling in verband met hart/vaatrisicopreventie? Dan ziet u vanaf 1 januari op uw afschrift van de zorgverzekeraar elk kwartaal een bedrag dat door RegiozorgNu in dit kader wordt gedeclareerd.

Dit komt door een verandering in de financiering van deze preventieve zorg. Tot nu toe verliep dat op dezelfde manier als de overige ‘reguliere’ zorg die de huisarts verricht en ook declareert. Dat houdt in dat elk consult en telefoontje apart werden gedeclareerd bij de zorgverzekeraar. Vanaf komend jaar declareert onze regionale samenwerkingsorganisatie RegiozorgNu een integraal tarief zoals zij dat al eerder deden voor de zorg voor diabetes mellitus (suikerziekte) en COPD. Dat betekent dat er voor alle zorg die er in één jaar wordt gebruikt één vast tarief wordt betaald door de verzekeraar.

Wat merkt u hiervan?
Het is belangrijk om te weten dat dit niet van uw eigen risico af gaat. Behalve de andere manier van betalen voor deze zorg wijzigt er verder niets in de manier van onze zorgverlening.